Συνοδευτική επιστολή, για να μην θεωρηθεί το βιογραφικό σας spam!

Μιλώντας με πολλά ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων έχω βγάλει ένα βασικό συμπέρασμα. Οι άνθρωποι της επιλογής προσωπικού θεωρούν ότι τα περισσότερα…

Share

Continue Reading →