Συνοδευτική επιστολή, για να μην θεωρηθεί το βιογραφικό σας spam!

Μιλώντας με πολλά ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων έχω βγάλει ένα βασικό συμπέρασμα. Οι άνθρωποι της επιλογής προσωπικού θεωρούν ότι τα περισσότερα…

Share

Continue Reading →

Βιογραφικό σημείωμα: Λίγα γνωστά μυστικά

Το κοινό σημείο των περισσότερων εργαζομένων που έχουν κάποιου είδους εργασιακή δυσαρέσκεια ή δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τη δουλειά…

Share

Continue Reading →