Και μετά το λύκειο ή το πανεπιστήμιο τι;

Το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα ερασιτεχνικά και αποσπασματικά. Στο σχολείο ασφαλώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικές δομές που θα…

Share

Continue Reading →