Συνοδευτική επιστολή, για να μην θεωρηθεί το βιογραφικό σας spam!

συνοδευτική επιστολή

Μιλώντας με πολλά ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων έχω βγάλει ένα βασικό συμπέρασμα. Οι άνθρωποι της επιλογής προσωπικού θεωρούν ότι τα περισσότερα βιογραφικά υπερβάλουν ως προς τα προσόντα των υποψηφίων και σε πολλές περιπτώσεις μέχρι του σημείου γελοιότητας.

Μάλιστα έχουν αρχίσει να θεωρούν τα βιογραφικά σημειώματα ως μια άλλη μορφή spam, δηλαδή άχρηστης και ενοχλητικής αλληλογραφίας που λαμβάνουν αδιάκοπα.

Εφόσον κάποιος θα στείλει το βιογραφικό του σημείωμα σε 50 και 100 εταιρείες ταυτόχρονα αποκλείεται να έχει κάνει έρευνα για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Και οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα που θέλουν να εργαστούν συγκεκριμένα σε αυτές και έχουν κάνει έρευνα γι’ αυτό τον λόγο.

Στις συνοδευτικές επιστολές δεν γίνεται απαρίθμηση προσόντων και έτσι δεν μπορούν εύκολα οι υποψήφιοι να υπερβάλουν σε καθήκοντα και θέσεις εργασίας.  Συνεπώς η συνοδευτική επιστολή είναι εκ των πραγμάτων πιο αντικειμενικό μέσο επικοινωνίας και γι’ αυτό έχουν αυξημένη αξιοπιστία για τους αξιολογητές.

Επίσης, στις συνοδευτικές επιστολές ακούγεται η φωνή του υποψηφίου με άμεσο τρόπο. Αντί της μηχανικής/ρομποτικής απαρίθμησης προσόντων, εδώ η φωνή είναι ο πρωταγωνιστής και ο εργοδότης έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έχει μια ένδειξη για το αν το άτομο αυτό ταιριάζει με την κουλτούρα της επιχείρησης.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν μπορεί ένας υποψήφιος να γράψει 50 και 100 όμοιες συνοδευτικές επιστολές για μια μαζική αποστολή. Έτσι, ο υποψήφιος δείχνει με αυτό τον τρόπο και λέει μέσα στην συνοδευτική επιστολή του γιατί απευθύνεται στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Share

Leave a Reply