Μικρές επιχειρήσεις και απασχόληση

Μικρές Επιχειρήσεις και απασχόληση

Σε πρόσφατη ανάλυση τους στο Harvard Business Review (τ. 88, 8/7), οι καθηγητές του Harvard, Edward L. Glaeser και William R. Kerr ,  έδειξαν ότι η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη συνδέεται περισσότερο με την ύπαρξη πολλών μικρών εργοδοτών και όχι με την ύπαρξη λίγων  και μεγάλων.

Συγκεκριμένα η έρευνα τους έδειξε ότι στις πόλεις όπου ο αριθμός των “εταιρειών ανα εργαζόμενο” ήταν 10% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, γνώρισαν έναν 9% μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης της απασχόλησης τους μεταξύ των ετών 1977-2000 (περίοδος 23 ετών).

Η εξομάλυνση των στοιχείων με βάση την βιομηχανική δομή, την φορολογική πολιτική κάθε πολιτείας, καθώς και άλλων σχετικών παραγόντων, έδειξε ότι η συσχέτιση του αριθμού των μικρών εταιρειών με τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης, είναι θετική.

Οι συντάκτες της έρευνας λένε ότι οι πολιτικοί συνηθίζουν να χαιρετίζουν την άφιξη μιας μεγάλης εταιρείας ως καλά νέα γιατί όλοι τείνουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την απασχόληση. Αυτό όμως δεν αληθεύει πάντοτε.

Συνεπώς, αντί οι κυβερνήσεις να προσπαθούν να αγοράσουν την έξοδό μας από την οικονομική κρίση με χρηματοδοτήσεις μεγάλων εταιρειών, ίσως θα ήταν καλύτερο να μειώσουν το κόστος ίδρυσης μικρών εταιρειών/startups.

Η έρευνα δείχνει ότι από την στιγμή που οι δομές της επιχειρηματικότητας αποκτούν σημαντική θέση στις κοινωνικές δομές, στην συνέχεια λειτουργούν αυτοτροφοδοτούμενες.

Share

Leave a Reply