Κώδικας Δεοντολογίας-Εμπιστευτικότητα

Cover of "Ethics: Theory and Contemporary...
Κάθε υποψήφιος/πελάτης/ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζεται με σεβασμό και με την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προοδεύσουν, να μάθουν, να αναπτυχθούν.
ANY CHARACTER HERE
Οι υπηρεσίες μας υπολογίζουν την κουλτούρα του κάθε πελάτη ώστε να μπορέσει ο πελάτης να τις καταλάβει και να του είναι χρήσιμες.

Σεβόμαστε την προσωπική ταυτότητα και τις προσωπικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, φυλετικές, θρησκευτικές, βιολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και του συμπεριφερόμαστε με τρόπο που δεν τον προσβάλει.

Προσφέρουμε υπηρεσίες μόνο σε αντικείμενα στα οποία έχουμε εμπειρία και μπορούμε να βοηθήσουμε  ουσιαστικά σύμφωνα με τις σπουδές και την εμπειρία μας. Και συγκεκριμένα, την κατασκευή βιογραφικών σημειωμάτων, συνοδευτικών επιστολών, προετοιμασία για συνεντεύξεις και συμβουλές για επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις. Δεν χρησιμοποιούμε ψυχομετρικά τεστ και δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε εμπίπτει σε ειδικότητες ψυχολόγων ή άλλων συμβούλων που χρησιμοποιούν ειδικά ψυχομετρικά τεστ που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

Δεν χρησιμοποιούμε την οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες με σκοπό να εξυπηρετήσουμε σκοπούς που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πελατών προς όφελός μας.

Όλες οι πληροφορίες που έρχονται σε γνώση μας για κάποιον πελάτη σε σχέση με τα προσωπικά του στοιχεία ή άλλες προσωπικές του πληροφορίες καθώς και στοιχεία του χαρακτήρα του που μαθαίνουμε άμεσα από το βιογραφικό του ή έμμεσα από τη συζήτηση μαζί του, παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές σύμφωνα με ό,τι προβλέπει ο Νόμος.

Δεν προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε απόλυτα τον πελάτη αλλά απλά μοιραζόμαστε μαζί του τη γνώμη μας. Ενθαρρύνουμε την δική του πρωτοβουλία/δράση. Στην περίπτωση του βιογραφικού λαμβάνουμε υπόψη τις υποδείξεις-προτιμήσεις-γνώμες του πελάτη.

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, όταν αυτό είναι δυνατόν, σε όλες τις πλευρές που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ζωή. Συνεπώς, λαμβάνουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους.

Ο σκοπός μας είναι η απασχόληση των ανθρώπων είτε σε άλλες επιχειρήσεις είτε σε αυτές που θα ανοίξουν οι ίδιοι.

Η εύρεση όμως εργασίας δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός με κάθε τίμημα.

Share