Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η μετάφραση βιογραφικού σημειώματος στα Αγγλικά.

Κάθε χώρα και κάθε κλάδος, ανάλογα την περίπτωση, έχει τις δικές του απαιτήσεις. Τα βιογραφικά δεν μεταφράζονται αλλά μόνο δημιουργούνται εκ του μηδενός ανάλογα τον σκοπό στην ανάλογη γλώσσα.

Για παράδειγμα, για να απαντηθεί μια αγγελία στην Ελλάδα που απλά είναι γραμμένη στα Αγγλικά θα χρειαστεί Αγγλικό βιογραφικό το οποίο όμως μπορεί να είναι και ελληνικού στυλ.

Αν όμως κάποιος χρειαστεί ένα βιογραφικό για εργασία στην Μ.Βρετανία τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα βιογραφικό (στα αγγλικά ασφαλώς) σε άλλο στυλ που συνηθίζεται στη Μ.Βρετανία και στον συγκεκριμένο κλάδο και επίπεδο θέσης.

Η προσπάθεια μετάφρασης ενός ελληνικού βιογραφικού, λέξη προς λέξη, στα Αγγλικά, συνήθως είναι μια πολύ ατυχής διαδικασία.