Προσφέρουμε διαφοροποιημένες εξατομικευμένες συνοδευτικές επιστολές ανάλογα την περίπτωση εργασίας και την επιχείρηση.

Επίσης συμπληρώνουμε κάθε είδους αιτήσεις:

-Για εργασία στο δημόσιο (ΑΣΕΠ).

-Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Αγγλική.

-Για εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

-Κάθε άλλου είδους.