Προσφέρουμε συμβουλές σε σχέση με τα εξής θέματα:

– Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών επιχειρήσεων.
– Τεχνικές εύρεσης εργασίας.
– Κατασκευή βιογραφικού-συνοδευτικής.
– Προετοιμασία για συνεντεύξεις.
– Δυνατότητες αλλαγής καριέρας-εργασίας, βιογραφικά επανατοποθέτησης.
– Εκπαιδευτικά προγράμματα.
– Σχεδιασμός μελλοντικών επιλογών.

-Έκθεση βελτίωσης επαγγελματικών προσόντων.